Verhuisliften

Verhuisliften.Liften voor gebruik door werknemers op werkplekken zijn onderworpen aan de voorschriften voor hefwerkzaamheden en hefapparatuur (LOLER). In de meeste gevallen zijn hefwerktuigen die niet zijn verstrekt of worden gebruikt door mensen op het werk (bijv. Trapliften in privéwoningen en platformliften in winkels die worden gebruikt voor toegang door klanten) niet onderworpen aan LOLER of PUWER. Maar bedrijven die deze apparatuur leveren, zullen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid ervan (het vereist routineonderhoud en inspectie).

Verhuisliften huren?

LOLER is niet van toepassing op roltrappen of reisorganisatoren / bewegende looppaden die mensen vervoeren, ook al kunnen ze mensen van het ene niveau naar het andere ’tillen’. Dergelijke apparatuur valt onder voorschrift 19 van de Roltrappen en soortgelijke machines, platform- en trapliften en alle conventionele personenliften moeten echter voldoen aan de eisen voor veiligheid en conformiteit van de machinerichtlijnen of liftrichtlijnen in hun ontwerp, constructie en installatie, wanneer ze voor het eerst in gebruik worden genomen. (Opmerking: trapliften, bepaalde langzaam bewegende platformliften (minder dan 0,15 m / s) en bouwliften vallen binnen het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn in plaats van de Liftenrichtlijn van Verhuisbedrijf Den Haag).

Personenliften gebruikt door mensen op het werk

Personenliften en gecombineerde goederen / personenliften op werkplekken (bijv. Kantoren en fabrieken) die voornamelijk worden gebruikt door mensen op het werk, worden onderworpen aan periodiek grondig onderzoek en inspectie , zoals vereist door LOLER en PUWER . Richtlijnen voor lifteneigenaren en anderen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek en testen van liften zijn beschikbaar in: Grondig onderzoek en testen van liften: eenvoudige begeleiding voor liftenbezitters.

Personenliften gebruikt door mensen die niet op het werk zijn

LOLER (en PUWER) zijn mogelijk niet van toepassing wanneer een personenlift niet wordt gebruikt door mensen op het werk (bijv. In openbare ruimtes van een winkelcentrum). Als de lift echter wordt geëxploiteerd door – of tot op zekere hoogte onder controle van – een werkgever of zelfstandige in verband met hun bedrijf, zijn ze nog steeds verantwoordelijk voor de gezondheid en legt deze algemene verantwoordelijkheden op, voor zover redelijkerwijs mogelijk. Aangezien de risico’s hetzelfde kunnen zijn als bij het gebruik van liften in verband met werk, kan een vergelijkbaar regime van onderhoud, inspectie en onderzoek als vereist onder LOLER en PUWER geheel ‘redelijkerwijs haalbaar’ zijn bij het beheren van de risico’s. In elk geval kunnen verzekeraars eisen stellen voor even strenge niveaus van risicobeheer om de publieke aansprakelijkheid te dekken. Meer: Verhuisbedrijf Rotterdam

Roltrappen en looppaden

Richtlijnen voor de veilige werking van roltrappen en bewegende wandelingen (looppaden) zijn opgesteld door de Safety Assessment Federation  in overleg met HSE. Dit document biedt aanzienlijke richtlijnen voor de taken en verantwoordelijkheden van degenen die:

  • fabricage, levering en installatie van roltrappen en rolpaden
  • ontwerp van gebouwen waar ze moeten worden geïnstalleerd
  • gebouwen bezitten of beheren waarin ze zijn geïnstalleerd, en
  • inspecteer en onderzoek roltrappen en bewegende looppaden

Hoewel niet onderworpen aan LOLER, adviseren deze gedetailleerde richtlijnen grondig onderzoek van roltrappen en bewegende looppaden, normaal met halfjaarlijkse intervallen.

Trapliften

Waar geleverd als arbeidsmiddelen voor gebruik door werknemers, zijn trapliften onderworpen aan de eisen van LOLER (grondig onderzoek) en PUWER (onderhoud en inspectie). Waar ze dat niet zijn, maar nog steeds worden verstrekt in verband met een onderneming (bijvoorbeeld in werkomgevingen waar het publiek of bezoekers ze kunnen gebruiken), hebben werkgevers en zelfstandigen verantwoordelijkheden voor de veiligheid van alle gebruikers op grond van artikel 3 van de Gezondheid & Safety at Work enz. Act 1974. Deze kunnen voldoende worden afgevoerd door onderhoud en inspectie uit te voeren en 6 maandelijks grondig onderzoek, ook al is PUWER & LOLER mogelijk niet van toepassing op de apparatuur.

Alle nieuwe trapliften (hetzij voor het eerst op de markt gebracht, hetzij voor het eerst in gebruik genomen), omdat machines vallen onder de Machinerichtlijn / Levering van machines (veiligheids) voorschriften 2008. Ze moeten gebouwd zijn om veilig te zijn, voorzien van Instructies, een conformiteitsverklaring en CE-markering. Trapliften met valgevaar vanaf een verticale hoogte van 3 m of meer zijn onderworpen aan bijlage IV (punt 17) van de machinerichtlijn (dus onderworpen aan conformiteitsbeoordeling zoals vereist door artikel 12, lid 3 of 12, lid 4 van 2006/42 / EG).

Verhuisliften heedt Ideo opgericht om alle partijen die betrokken zijn bij zijn innovatienetwerk samen te brengen op dezelfde fysieke locatie: bedrijfsleven, universiteit en onderzoek. Het is een ruimte waar een synergetische fusie van verschillende activiteiten kan plaatsvinden, evenals een laboratorium waar geavanceerde technologieën voor duurzaamheid en energiebeheer in gebouwen worden toegepast.

Elevation and Transport en openbare gebouwen zijn de hoekstenen van Verhuisliften-activiteiten, waarbij energie-efficiëntie en duurzaam ontwerp als leidraad dienen. De nieuwe activiteiten omvatten innovaties in energieopslagsystemen gericht op energiebeheer in gebouwen. Gearless liften met of zonder machinekamer ontworpen om energiebesparing, comfort en veiligheid te maximaliseren . Verhuisliften passen zich aan aan de kenmerken van elk type gebouw: huis , winkelcentrum, ziekenhuis …  We zijn sterk toegewijd aan duurzaamheid vanuit een holistische benadering . Het bewijs hiervan is de Eco ISO 14006- certificering , onze maatschappelijke verantwoordelijkheid , de naleving van de Global Compact of onderzoek naar efficiëntere technologieën.